Feminism

Vi ser att samhället idag inte är jämställt, utan präglas av en könsmaktsordning. Det innebär att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Könsmaktsordningen tar sig i många olika uttryck, till exempel att män generellt tjänar mer än kvinnor eller att kvinnor ofta gör majoriteten av det obetalda hemarbetet. Könsmaktsordningen genomsyrar hela samhället och kan ta sig i många olika former. Om man ser den samhällsstrukturen och vill förändra den är man feminist. 

Det sexualiserade våldet är könsmaktsordningens grövsta uttryck. Det sexualiserade våldet är ett samlingsbegrepp för allt det våld män utsätter kvinnor för. Våldet tar sig många olika uttryck och brukar kategoriseras i fem olika grupper: materiellt våld, ekonomiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld och fysiskt våld. 

Det feministiska självförsvaret är vårt svar på det sexualiserade våldet och är ett fysiskt och mentalt självförsvar skapat av tjejer för tjejer. Feministiskt självförsvar skiljer sig från andra former av självförsvar eftersom det är tjejseparatistiskt och har sin grund i feministisk ideologi. Det feministiska självförsvaret är uppdelat i flera delar: bland annat en diskussionsdel, en fysdel och en juridisk del. Under våra pass lägger vi stort fokus på att diskutera könsmaktsordningen och hur det är att leva som tjej i dagens samhälle, samt att stärka tjejer som individ och som grupp. Genom det feministiska självförsvaret skapar vi ett rum där alla som identifierar sig som tjejer kan diskutera sina  erfarenheter, stärka varandra och hitta gemensamma strategier.

Alla våra pass leds av utbildade och diplomerade instruktörer.

%d bloggare gillar detta: