Feminism

Dagens samhälle är inte jämställt, vi ser att det finns en könsmaktsordning i samhället. Det innebär att gruppen män är överordnade gruppen kvinnor. Om man ser den samhällsstrukturen och vill förändra den är man feminist.

Könsmaktsordningen kan ta sig många olika uttryck, tillexempel att kvinnor har lägre löner än män och att kvinnodominerade branscher har lägre status. Det kan också vara att kvinnor i större utsträckning jobbar deltid för att ta hand om hem och barn och därmed får lägre pension än män. I skolan kan det handla om att killar tar mer plats i klassrummet, att man blir tafsad på i korridoren eller att tjejer förväntas vara högpresterande i skolan. Man kan också se att könsmaktsordningen tar sig uttryck på vår fritid. Tjejdominerade idrotter får generellt mindre resurser än killdominerade idrotter, och tjejfotbollslag får i många fall sämre träningstider och lokaler. Könsmaktsordningen genomsyrar hela samhället, det är samma förtryck men det kan ta sig olika uttryck.

Det sexualiserade våldet är det grövsta uttrycket för könsmaktsordningen. Det sexualiserade våldet är ett samlingsnamn av allt de våld som män utsätter kvinnor för. Våldet kan ta sig många uttryck, och man brukar prata om att det finns fem grupper; psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld och materiellt våld.

%d bloggare gillar detta: