Handlingsberedskap

På våra pass lär vi oss också att fysiskt försvara oss mot hotfulla och våldsamma situationer. Vi börjar alltid med att gå igenom kroppsspråk och röst och hur vi på olika sätt kan använda dem till vår fördel. Sättet vi står och rör oss på signaler många olika saker och vår röst är ett starkt vapen som kan förmedla tydliga budskap och som är en stor del av vårt fysiska självförsvar.

Det är just vår kropp vi utgår från i det feministiska självförsvaret och det är kroppen som är vårt vapen i våra tekniker. Till skillnad från andra vapen kan ingen ta vår kropp ifrån oss och använda den mot oss. Kroppen har vi alltid till hands och går inte att tappa bort. Vi utgår också från kroppens reflexer och hur den reagerar under stress och rädsla och utformar våra tekniker utifrån det. På så sätt blir teknikerna mycket lättare att komma ihåg i en stressad situation och de blir också mycket lättare att genomföra. 

Vi är däremot noga med att poängtera att allt självförsvar är bra självförsvar, oavsett om du använder några speciella tekniker eller inte. Det är väldigt vanligt att man blir paralyserad vid en hotfull, våldsam eller obehaglig situation, vilket innebär att man i stort sett blir handlingsförlamad. Även om man inte fysiskt kan försvara sig där och då är det bra att komma ihåg att detta är kroppens eget självförsvar. Kroppen stänger ner sig själv när vi blir rädda för att kunna hantera det som händer och skydda oss. Det är inte ovanligt att flera år senare minnas att man blivit utsatt för någon sorts övergrepp då kroppen under händelsen har försökt stänga av och glömma bort. Denna kroppsliga reaktion kallas freeze och är en av kroppens självförsvarsmetoder tillsammans med flee och fight.

Flee innebär att kroppens reaktion är att fly faran och ta sig så långt ifrån den som möjligt. Fight är kroppens attack-försvar som innebär att kroppen instinktivt går till attack mot det som attackerar en. Kanske har du gömt dig bakom en dörr och försökt skrämma en kompis, och din kompis då har blivit så rädd att hen slår till dig utan att ens tänka? Det är fight-instinkten som kroppen slår på för att attackera det som attackerar oss, ibland utan att reflektera om det är en riktig fara eller ej. Det är denna fight-instinkt vi vill plocka fram och tillgängliggöra, så att den blir lättare och mer naturlig att agera på vid en hotfull eller våldsam situation. Det är därför vi försöker använda så enkla och så fysiskt ickekrävande tekniker som möjligt. Tekniker som faktiskt funkar i praktiken, som man kommer ihåg i en pressad situation och tekniker som kan användas i många olika situationer och på många olika sätt.

Självklart lämnar vi alltid utrymme för frågor på våra pass. Har du kommit till ett pass med en undran om hur man tar sig ur en speciell situation går vi naturligtvis igenom den tillsammans och ser vilka tekniker som kan tillämpas just där. Tillsammans hittar vi verktygen för att hantera och försvara oss mot sexualiserat våld.

Det vi vill att du tar med dig när du lämnar våra pass är att du är värd att försvara, att du har verktygen för att kunna göra det och att du också har rätten att göra det. Enligt svensk lag har vi nämligen en nödvärnsrätt som ger oss rätt att försvara oss mot pågående eller överhängande våld. Nödvärnsrätten ger oss rätt att använda verbalt och fysiskt självförsvar för att ta oss ifrån situationen och försätta oss själva i säkerhet. Du får alltså slå dig fri om det är vad som krävs och om slagen inte är uppenbart oförsvarliga i förhållande till det du blir utsatt för. Du som tredje person har också nödvärnsrätten på din sida om du hjälper en utsatt person och därmed behöver använda fysiskt självförsvar mot en förövare för att du ska kunna försätta er båda i säkerhet. Detta ger folk en möjlighet att våga försvara sig själv och andra med vad som krävs, utan att behöva möta rättsliga påföljder. Nödvärnsrätten föreligger också om en person skulle tränga sig in i din bostad eller vägra lämna den efter tillsägelse. Du har rätt att försvara dig och vi hoppas att vi kan ge dig verktygen om du skulle behöva göra det.

%d bloggare gillar detta: