Normaliseringsprocessen

Trots att media ofta ger en annan bild är det inom hemmets egna ramar som de allra flesta våldtäkter äger rum. Faktum är att hela 80 % av alla våldtäkter som begås beräknas ske inom hemmets fyra väggar. Ändå är överfallsvåldtäkter kraftigt överrepresenterade i mediebevakningen. I själva verket kan det vara just i sitt eget hem man som kvinna är mest utsatt och sårbar. Till exempel kan en förövare också vara en pojkvän, sambo eller make.

Det finns ett begrepp som vi använder inom det feministiska självförsvaret för att beskriva den process som infinner sig i relationer som präglas av våld. Den kallas normaliseringsprocessen. Gemensamt för dessa relationer är hur processen i det stora hela ser ut innan det första slaget kommer. Det handlar i korta drag om att kvinnans utrymme minskas och att man blir allt mer isolerad steg för steg.

Normaliseringsprocessen är i de allra flesta fall något mycket medvetet och beräknande hos mannen – naturligtvis är det ingen som slår någon på första dejten. Istället kommer våldet ofta stegvis och kan som tidigare nämnt se väldigt olika ut. Normaliseringsprocessen kan börja med små kommentarer om klädval, beteende och umgänge, och i takt med att tiden går är det lätt att man börjar begränsa sitt eget livsutrymme och sin egen livsstil för att göra sin partner nöjd. Man kanske slutar umgås med den där vännen som enligt ens partner har “dåligt rykte”, man kanske slutar gå på kören eftersom partnern vill att ni ska ha mer tid tillsammans och man kanske börjar umgås mindre och mindre med sin familj eftersom “det ändå bara blir bråk när jag träffar din familj”.

Steg för steg begränsas kvinnans livsutrymme och umgängeskrets, och till sist har man kanske ingenting kvar förutom sin partner. Om första slaget kommer då – var ska man då vända sig? Normaliseringsprocessen är den process som vi använder oss av för att försöka förstå mekanismerna bakom våld i nära relationer, och förståelsen av den är och förblir ett viktigt verktyg i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

%d bloggare gillar detta: