Sexualiserat våld

Det sexualiserade våldet är könsmaktsordningens grövsta uttryck. Det sexualiserade våldet är ett samlingsbegrepp för allt det våld män utsätter kvinnor för just för att de är kvinnor. Våldet tar sig många olika uttryck och brukar kategoriseras i fem olika grupper: materiellt våld, ekonomiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld och fysiskt våld.

Det kan ofta kännas svårt att definiera vad som är sexualiserat våld och inte. Det beror dels på att det är ett brett begrepp, men framförallt på att det kan vara olika från fall till fall. Det kan också se ut på många olika sätt och kan röra sig om allt från glåpord och sexuella trakasserier till misshandel eller våldtäkt.

Vi menar att det är vi tjejer som har definitionsrätt på vad som är sexualiserat våld och att vi därför är de som kan säga vad som är ett övergrepp. Vi äger rätten till våra egna upplevelser, och det kan ingen någonsin ta ifrån oss.

Det vi som instruktörer i feministiskt självförsvar vill att du som deltagare ska ta med dig från att ha gått på ett pass är insikten om att du är värd att försvaras. Det sexualiserade våldet är aldrig vårt fel, och när samhället sviker blir det vår uppgift att ta saken i egna händer.

%d bloggare gillar detta: